11 grudnia 2018

Charytatywny Kiermasz Świąteczny

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” zaprasza na Charytatywny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się dnia 15 grudnia 2018r. w godz. 10:00-13:00 oś. Kopernik – […]
11 grudnia 2018

Bożonarodzeniowe warsztaty decoupage

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z Głogowskim Stowarzyszeniem ” Otwarte Drzwi” zorganizowali „Bożonarodzeniowe warsztaty decoupage”. Przygotowane prace będzie można zakupić […]
7 grudnia 2018

W kręgu kobiet

W dniu 7 grudnia odbyło się podsumowanie projektu specjalnego „W kręgu kobiet”. Na zakończenie uczestniczki spotkań otrzymały pamiątkowe dyplomy i własnoręcznie wykonały […]
6 grudnia 2018

Mikołajkowa edycja Szkoły dla Rodziców

W atmosferze zbliżających się Świąt, dniu 5 grudnia zakończyliśmy warsztaty zorganizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań za […]
6 grudnia 2018

Spotkanie na rzecz osób potrzebujących.

W dniu 4 grudnia gościliśmy w MOPS przedstawicieli Urzędu Miasta, instytucji pomocowych i głogowskich parafii. Spotkanie było poświęcone wspólnym działaniom podejmowanych na […]
6 grudnia 2018

DZIEŃ SENIORA 2018

Dnia 30 listopada 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z firmą SORPOL sp. z o.o. zorganizowali obchody Dnia Seniora, […]
30 listopada 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 28 listopada odbyły się kolejne warsztaty realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”.  
26 listopada 2018

PWSZ w MOPS

W dniu 26 listopada gościliśmy w siedzibie Ośrodka studentów PWSZ w Głogowie. Owocem spotkania było podjecie wzajemnej współpracy przy tworzeniu projektów socjalnych […]
26 listopada 2018

W kręgu kobiet

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”, które odbyło się w dniu 23.11. 2018r. było poświęcone tematyce dotyczącej wzmacniania […]
23 listopada 2018

Dzień Seniora – zapraszamy

22 listopada 2018

Grupa wsparcia „Pomyśl o sobie”

„Codziennie upadam… Codziennie się waham… Codziennie podnoszę… ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
21 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 21.11.2018r. było poświecone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.