20 listopada 2018

„W kręgu kobiet”

W dniach 2, 9 i 16 listopada 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły kolejne warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu […]
16 listopada 2018

Dzień Pracownika Socjalnego

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” /Ronald Reagan Miejscy i powiatowi pracownicy ośrodków pomocowych obchodzili dziś wspólnie swoje święto. Z […]
13 listopada 2018

MOPS w dniu 14.11.2018 czynny tylko do godziny 11:30.

8 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

Podczas warsztatów dla rodziców, które odbyły się w dniu 07.11.2018r. uczestnicy spotkania doskonalili techniki związane z zachęcaniem dzieci do samodzielności.    
8 listopada 2018

Grupa wsparcia dla kobiet w ciąży

W dniu 05.11.2018r. odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet w ciąży prowadzone przez specjalistę pielęgniarstwa pediatrycznego Panią Anetą Adamek. Kolejne zajęcia zaplanowane […]
7 listopada 2018

„ABC rodzinnych finansów”

W dniu 05.11.2018r. odbyły się ostatnie zajęcia zorganizowane w ramach projektu socjalnego „ABC rodzinnych finansów”, poświęcone treningowi konstruowania budżetu domowego. Na zakończenie […]
7 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

          W dniu 31.10.2018r rodzice biorący udział w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” mogli doświadczać z perspektywy dzieci jaki wpływ […]
30 października 2018

W kręgu kobiet

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”, które odbyło się w dniu 26.10. 2018r. było poświęcone komunikacji interpersonalnej.
30 października 2018

Spotkanie dla kobiet w ciąży

W dniu 25.10.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistą pielęgniarstwa pediatrycznego Panią Anetą Adamek, w którym wzięły udział kobiety oczekujące na narodziny […]
26 października 2018

Spotkanie z mediatorem sądowym

Dnia 18 października obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Mediacji”. Z tej okazji odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym Panią Hanną Miroś, która przybliżyła nam […]
26 października 2018

Warsztaty dla rodziców

W dniu 25 września podczas warsztatów „Szkoły dla Rodziców” uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zachęcania dzieci do współpracy.
26 października 2018

„ABC rodzinnych finansów”

Kolejne warsztaty zorganizowane w ramach projektu socjalnego ”ABC rodzinnych finansów”, które odbyło się w dniu 22.10.2018r. były poświecone treningowi konstruowania budżetu domowego.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.