23 października 2018

Rozpoczęcie warsztatów rozwoju osobistego

W dniu 19 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły  się warsztaty psychoedukacyjne realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”. […]
18 października 2018

Warsztaty

18 października 2018

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

„Człowiek może być ubogi nie dlatego, że nic nie jadł ale dlatego, że jest nieszanowany, poniżany, lekceważony, pogardzany. Ubóstwo to stan społeczny […]
11 października 2018

Warsztaty dla rodziców

Spotkanie z rodzicami, które odbyło się dnia 10.10.2018r. było poświęcone technikom aktywnego słuchania. Uczestnicy warsztatów poznali narzędzia pomocne przy formułowaniu empatycznych komunikatów, […]
10 października 2018

„SENIOR W RUCHU”

W ramach projektu socjalnego „SENIOR W RUCHU” odbyły się dwa spotkania promujące aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez gimnastykę na świeżym powietrzu z […]
10 października 2018

„SENIOR W RUCHU”

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach projektu socjalnego „SENIOR W RUCHU” z dnia 24.10.2018r. są przełożone na 23.10.2018r. Zapraszamy
10 października 2018

„ ABC rodzinnych finansów”

Dnia 08.10.2018r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacyjne pt.:”ABC rodzinnych finansów”. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami konstruowania budżetu domowego z udziałem wszystkich […]
4 października 2018

Warsztaty dla rodziców

Tematem kolejnych zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych były „Uczucia oraz ich rola i umiejętność rozpoznawania”. Prawidłowe wyrażanie uczuć stanowi istotny warunek […]
4 października 2018

Spotkanie z MCWR

W poniedziałek 1 października gościliśmy w Ośrodku asystentów rodziny z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Systematyczne comiesięczne spotkania asystentów i pracowników […]
28 września 2018

Warsztaty dla rodziców

Dnia 26 września odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Podczas warsztatów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z […]
28 września 2018

ABC rodzinnych finansów

W dniu 08.10.2018r  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczynają się  warsztaty edukacyjne pt. „ABC rodzinnych finansów” organizowane przez Zespół ds. […]
21 września 2018

Rozpoczęcie warsztatów dla rodziców

Dnia 19 września odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do określenia własnych celów […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.