19 września 2018

Klub Wolontariusza „Serce Otwiera Serce”

Klub wolontariusza Serce Otwiera Serce zaprasza wszystkich chętnych do pracy wolontariackiej na spotkanie dnia 25 września 2018r.o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku […]
17 września 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 19 września 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psycho-edukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]
14 września 2018

Spotkanie grupy „ZROZUMIEĆ”

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Stasiuk i Agnieszka Wieczorek zorganizowały pierwsze powakacyjne spotkanie z uczestnikami grupy „Zrozumieć”. Spotkanie odbyło się […]
13 września 2018

Senior w ruchu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszli z kolejną inicjatywą tym razem skierowaną do seniorów. Zapraszamy osoby 60+ z terenu miasta do udziału […]
12 września 2018

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem planują zorganizować spotkanie pt. .„Oblicza ubóstwa”. Odbędą się prelekcje, […]
14 sierpnia 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe. pt. „Morskie opowieści”

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował cykl spotkań warsztatowych pt.„Morskie opowieści”. W zajęciach, które odbywały się w Domu […]
23 lipca 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe

Pracownicy naszego Ośrodka zapraszają rodziców i dzieci do udziału w międzypokoleniowych spotkaniach warsztatowych pt.”Morskie Opowieści” .Zajęcia odbędą się w siedzibie Domu Dziennego […]
4 lipca 2018

„Motyle z Dolnego Śląska”

„Motyle z Dolnego Śląska” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dwie osoby bezdomne z terenu Głogowa zakwalifikowały się do udziału w projekcie […]
3 lipca 2018

bezDOMNI?- też AKTYWNI !

W czerwcu pracownicy naszego Ośrodka zakończyli pierwszą edycję projektu socjalnego „bezDomni? – też Aktywni!”, która realizowana była na terenie jadłodajni przy Parafii […]
2 lipca 2018

Spotkanie wolontariuszy i uczestników grupy „Zrozumieć”

Z okazji pierwszego dnia lata, 21 czerwca 2018r., Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizowali spotkanie integracyjne dla wolontariuszy Klubu SOS […]
2 lipca 2018

„Rękodzieło – Poduszki przytulanki”

Na zakończenie projektu „Odpowiedzialne ojcostwo” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie w Zakładzie Karnym w Głogowie, na którym uczestnicy własnoręcznie wykonali […]
2 lipca 2018

Dzień Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz czwarty zorganizowali festyn z okazji […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.