4 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób powyżej 70 roku życia

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób powyżej 70 roku życia Program Wspieraj Seniora dedykowany jest osobom starszym, którzy zdecydują się […]
4 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną Zakres działań: – wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym […]
12 października 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

WebAnkieta – Głogów-mieszkańcy

Szanowni Państwo! Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym […]
3 września 2020

Turniej „Rodzina na Medal”

Turniej „Rodzina na Medal” przeszedł do historii . Mnóstwo energii, zdrowej rywalizacji i rodzinnego wsparcia w pokonywaniu trudności. Zwycięskie rodziny otrzymały atrakcyjne […]
1 września 2020

Zmiana miejsca turnieju” Rodzina na medal”

Uwaga!!! Ze względu na złe warunki atmosferyczne organizatorzy zmuszeni są przenieść miejsce realizacji zadania. Uprzejmie informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 01.09.2020r. […]
25 sierpnia 2020

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 1. Osobą zgłaszającą potrzebę przyznania usług opiekuńczych może być rodzina, wnioskodawca, opiekun prawny, osoby z najbliższego otoczenia. […]
24 sierpnia 2020

Powrót do zajęć psychoedukacyjnych

Powrót do zajęć psychoedukacyjnych Od 1 września w tutejszym Ośrodku wznawiamy realizację programów psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych „Szkoła dla Rodziców” i „Zobacz, Usłysz”, […]
17 sierpnia 2020

III Turniej familijny ” Rodzina na Medal”

W dniu 13.08.2020 odbyło się kolejne – trzecie spotkanie zorganizowane w ramach projektu socjalnego „Rodzina na Medal „. Impreza odbyła się na […]
17 sierpnia 2020

Turniej familijny”Rodzina na Medal”

W dniu 23.07.2020r odbył się drugi turniej familijny” Rodzina na Medal” .
17 sierpnia 2020

Pierwszy turniej rodzin „Rodzina na medal”

16 lipca odbył się pierwszy turniej rodzin „Rodzina na medal” . Na osiedlu Piastów Śląskich do finałowej rywalizacji stanęły cztery rodziny, które […]
30 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włącza się w #RodzinaChallenge

Link do filmu: https://www.facebook.com/114865642510449/videos/1497679390419362/   Przyłączamy się do akcji KGHM to my w ramach kampanii społecznej – MiedźRodzinę Jej celem jest znalezienie rodziców zastępczych […]
29 lipca 2020

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 Przejdź do wniosków
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.