18 stycznia 2018

Akademia Rodzica

„ Właściwe najważniejszą rzeczą jest nie osiągnięcie celu, ale to czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy” ( Andrew Matthews […]
18 stycznia 2018

Spotkanie grupy „Zrozumieć”

10.01.2018r. odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie grupy „Zrozumieć” dla osób głuchoniemych i słabosłyszących. Na kolejne spotkanie zapraszamy 24.01.2018r. Komenda Hufca ZHP Głogów […]
29 grudnia 2017

Życzenia Noworoczne

Na nadchodzący Nowy Rok pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Sukcesów w pracy oraz […]
22 grudnia 2017

„Razem w chorobie”

Uroczyście na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekiuńczym. Systematycznie wolontariusze pomagają na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. W przedświątecznym czasie podczas […]
22 grudnia 2017

Świąteczne spotkanie Wolontariuszy Klubu „Serce Otwiera Serce”

Jak każdego miesiąca odbyło się spotkanie wolontariuszy z Klubu „Serce Otwiera Serce”. Atmosfera zwyczajna jednak nie była, bo tworzył ją klimat nadchodzących […]
22 grudnia 2017

„Opłatek Maltański”

„Opłatek Maltański” Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz pierwszy byli współorganizatorami spotkania „Opłatek Maltański” wraz ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich. 12 […]
22 grudnia 2017

Grupa wsparcia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

06.12.2017r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie grupy „Zrozumieć” dla osób głuchoniemych i słabosłyszących, które pozwoliło podsumować mijający rok. Na kolejne […]
22 grudnia 2017

Kartki świąteczne

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje […]
22 grudnia 2017

Poduszki – Przytulanki w Zakładzie Karnym

W grudniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyli kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Odpowiedzialne Ojcostwo” w Zakładzie Karnym.Podczas spotkania skazani wykonali […]
22 grudnia 2017

Świątecznie na zajęciach w ramach projektów: „Akademia Rodzica” i „bezDomni? -też Aktywni”.

Na jednym z ostatnich spotkań zostały wykonane anioły z gipsu i pisane były listy do Św. Mikołaja. Celem zajęć było pokazanie uczestnikom […]
23 listopada 2017

UWAGA !!!

UWAGA !!! Od 1 grudnia 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych będzie przyjmował w dniach poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godziny 7.15 do […]
17 listopada 2017

UWAGA!!!

Dnia 17 listopada 2017 roku dział świadczeń rodzinnych przyjmuje do godziny 14.00.   Dnia 23 listopada 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.