15 listopada 2017

Grupa dla osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informujemy, że od września po przerwie wakacyjnej zostały wznowione spotkania grupy „ZROZUMIEĆ” Spotkania odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w siedzibie Komendy […]
6 listopada 2017

Razem w Chorobie

6 listopada 2017

Odpowiedzialne Ojcostwo

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są w trakcie realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych w Zakładzie Karnym w Głogowie.
6 listopada 2017

Akademia Rodzica

Dnia 07.11.2017 r. rusza druga edycja warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie. Serdecznie zapraszamy.
31 października 2017

Święto Odzyskania Niepodległości

25 października 2017

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem Pracownicy MOPS po raz piąty zorganizowali spotkanie pod hasłem „bezDomni –też Aktywni” w sali […]
1 czerwca 2017
Dzień Dziecka - wspólne świętowanie

Dzień Dziecka – wspólne świętowanie

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak W dniu pierwszego czerwca po raz kolejny wraz z uczniami klas […]
22 maja 2017
IX Głogowska Olimpiada Wolontariuszy

IX Głogowska Olimpiada Wolontariuszy

W gimnazjum nr 1 odbyła się IX Olimpiada wolontariuszy, w której wzięło udział 12 drużyn z terenu Głogowa i okolic. Organizatorzy przygotowali […]
10 maja 2017
Recykling – pomysł na ozdoby ogrodowe

Recykling – pomysł na ozdoby ogrodowe

Pracownicy Ośrodka po raz kolejny inicjują działania środowiskowe na ul. Krochmalnej w ramach projektu socjalnego „Mój dom, moja ulica, moje miejsce na […]
28 kwietnia 2017
„Razem w chorobie” - efektywna współpraca

„Razem w chorobie” – efektywna współpraca

W ramach projektu „Razem w chorobie” wolontariusze SOS oraz uczniowie z Technikum nr 6 – „Przyrodnicza” pomagają w zajęciach artterapeutycznych na oddziale […]
28 marca 2017
Rodzinne warsztaty wielkanocne

Rodzinne warsztaty wielkanocne

Za nami pierwszy dzień „Rodzinnych warsztatów wielkanocnych”, które odbyły się 29.03.2017 r., Miały one na celu pogłębienie więzi między dziećmi i rodzicami […]
10 marca 2017
Zapraszamy na rodzinne warsztaty Wielkanocne

Zapraszamy na rodzinne warsztaty Wielkanocne

Serdecznie zapraszamy rodziny na wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.