2 marca 2017
Uroczyście na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

Uroczyście na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

2 marca odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego przypadającego na dzień 11 lutego. W ramach projektu socjalnego „Razem w chorobie” […]
2 marca 2017
Twórczo i pracowicie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

Twórczo i pracowicie w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym

W ramach projektu socjalnego „Razem w Chorobie” odbyły się zajęcia z origami. Podopieczni wraz z wolontariuszami i uczniami z Technikum nr 6 […]
2 marca 2017
Faza 2017

Faza 2017

Z okazji pierwszego dnia wiosny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w obchody Festiwalu Alternatywnej Zjednoczonej Aktywności po raz trzeci. W tym […]
28 lutego 2017
"Zimowa gratka dla wnuczki i dziadka"

„Zimowa gratka dla wnuczki i dziadka”

Międzypokoleniowe ferie pt. „Zimowa gratka dla wnuczki i dziadka” dobiegły końca. Celem zajęć była edukacja i tworzenie relacji międzypokoleniowych. Przewidziane zajęcia przebiegły […]
20 lutego 2017
Ferie 2017

Ferie 2017

Zapraszamy dzieci na międzypokoleniowe ferie zimowe!
15 stycznia 2017
Zabawa Karnawałowa

Zabawa Karnawałowa

Karnawał to czas zabaw, maskarad i wielkich balów. Aby zapoznać dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcić do jej kultywowania pracownicy Miejskiego […]
12 stycznia 2017
„Razem w chorobie” - efektywna współpraca

Razem w chorobie

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Razem w chorobie” tym razem pracownicy ośrodka wraz z wolontariuszami zorganizowali ciekawe zajęcia terapeutyczno – rozwojowe. Poprowadzili […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.