6 marca 2020

Zobacz, usłysz…

W dniu 04.03.2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie  odbyło się czwarte z ośmiu spotkań Grupy Psychoterapeutycznej ,,Zobacz, usłysz” dla rodziców […]
3 marca 2020

Szkoła dla rodziców

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma […]
3 marca 2020

Informacja Koronawirus

Informacja na temat koronawirusa Do  pobrania: – Informacja na temat koronawirusa
3 marca 2020

Spotkanie z zakresu rozwoju osobistego dla kobiet

W dniu 2 marca odbyło się kolejne spotkanie z zakresu rozwoju osobistego dla kobiet.
2 marca 2020

Rodzinne strefy animacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczął realizację projektu socjalnego pod nazwą ”Rodzinne strefy animacji”. Celem wdrażanego projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnych […]
26 lutego 2020

Szkoła dla rodziców / 28.02.2020r.

Akceptuj, wspieraj i kochaj – świadomi rodzice, to szczęśliwe dzieci. Kolejne spotkanie dla rodziców odbyło się d w dniu 25.02.2020r.
25 lutego 2020

Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego dla kobiet

„Większość ludzi nie docenia własnych sił, by przeprowadzać zmiany i rozwijać się. Są przekonani, że schemat z wczoraj trzeba powtórzyć jutro. Nie […]
21 lutego 2020

Rodzinne strefy animacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu socjalnego „Rodzinne strefy animacji” serdecznie zaprasza na cykl spotkań, których celem będzie promowanie różnorodnych […]
19 lutego 2020

Bank Żywności

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19.02.2020r. oraz w dniu 26.02.2020r. w godzinach od 9.00 -12.00, w Parafii Świętego Mikołaja w Głogowie […]
19 lutego 2020

Szkoła dla rodziców

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”/ J.Korczak Kolejne warsztaty […]
13 lutego 2020

Grupa Psychoterapeutyczna ,,Zobacz, usłysz”

Pierwsze z ośmiu spotkań Grupy Psychoterapeutycznej ,,Zobacz, usłysz” dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku dorastania, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań niepokojących i […]
4 lutego 2020

Rodzic jako architekt rodziny

„W zdrowej, szczęśliwej rodzinie rodzice traktują miłość odpowiedzialnie. Mają odwagę podejmować pracę, której miłość wymaga. Każde z nich dba o samodyscyplinę. Ponieważ […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.