20 listopada 2019

Szkoła dla rodziców- dzieci są ważne

„Dzieci są ważne”w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwają warsztaty dla rodziców Apel Twojego dziecka według Janusza Korczaka 👉 Nie psuj mnie. Dobrze […]
19 listopada 2019

Zobacz, usłysz – zakończenie projektu

W dniu 13.11.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się ostatnie spotkanie Grupy Psychoterapeutycznej dla rodziców i opiekunów dzieci w […]
31 października 2019

Szkoła dla Rodziców

„Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb jest potrzeba aby nas rozumiano. Nie spodziewamy się, że inni ludzie będą się z nami zgadzać, ani […]
29 października 2019

ABC Rodzinnych Finansów

W dniu 29.10.2019r. zakończyły się warsztaty „ABC Rodzinnych Finansów”. Zwieńczeniem warsztatów było wręczenie zaświadczeń uczestnikom, którzy brali czynny udział w zajęciach prowadzonych […]
25 października 2019

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i […]
23 października 2019

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17 października, na placu targowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował działania mające […]
23 października 2019

Szkoła dla Rodziców

„Wychowywać to kochać i wymagać”. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwają warsztaty dla rodziców realizowane w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców”.
16 października 2019

Ankiety dotyczącej zdrowia mieszkańców

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej poniżej: Ankieta
14 października 2019

Ojcowie w Zakładzie Karnym- zajęcia korekcyjno-edukacyjne

W ramach wzajemnej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie od dnia 09.10.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu socjalnego […]
10 października 2019

Szkoła dla Rodziców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie trwają  warsztaty  realizowane w ramach projektu socjalnego  „Szkoły dla Rodziców”.
30 września 2019

„ABC Rodzinnych Finansów”

Nawyk zarządzania budżetem domowym jest ważniejszy niż ilość posiadanych zasobów pieniężnych, dlatego od dnia 08.10.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie […]
27 września 2019

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy obchodzony jest 2 października. To święto  ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Dzień bez Przemocy […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.