27 września 2019

Konkurs

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem ustalonego przez ONZ w 1992r. Misją […]
26 września 2019

„Zobacz, usłysz „

       W dniu 25.09.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Psychoterapeutycznej dla rodziców i opiekunów dzieci […]
26 września 2019

„Pomyśl o sobie”

W dniu 25.09.2019r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych i przewlekle […]
19 września 2019

Szkoła dla Rodziców

Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i wychowawców, którzy chcą podejść do procesu wychowania w sposób odpowiedzialny.  „Szkoła dla Rodziców” ma swoje […]
18 września 2019

Zobacz, usłysz…

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych, funkcjonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przygotował nową ofertę pomocową dla rodziców dzieci podejmujących […]
11 września 2019

Zapraszamy

10 września 2019

”Wakacyjne Strefy Animacji”

W dniu 31.08.2019r. został zakończony projekt socjalny pt.: ” Wakacyjne Strefy Animacji” 🌞🤸‍♀️🥰, który przewidywał organizację cyklu imprez ogólnodostępnych w formie pikników […]
29 sierpnia 2019

Pomyśl o sobie

W dniu 27.08.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych i przewlekle […]
22 sierpnia 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

W dniu 21.08.2019r. odbyła się trzecia impreza pt.:” Wakacyjne Strefy Animacji” w porcie „Marina” przygotowana w partnerstwie przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
9 sierpnia 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

W dniu 31.07.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu socjalnego             pt.:” Wakacyjne Strefy Animacji”, który przewiduje organizację cyklu imprez […]
22 lipca 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

Wakacyjne Strefy Animacji to propozycja dla najmłodszych mieszkańców Głogowa. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery imprezy w różnych częściach miasta. Zaczynamy 31 lipca na […]
11 lipca 2019

WAŻNA INFORMACJA !!!

Informujemy, że aktualne druki wniosków na świadczenia dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Wnioski do pobrania” oraz w Miejskim Ośrodku […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.