29 lipca 2020

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 Przejdź do wniosków
2 lipca 2020

Ważna informacja!!!

UWAGA!!! KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych Od 1 lipca można składać na nowy okres drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz […]
16 czerwca 2020

Wazna informacja

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy dotyczący 500+ trwa do maja 2021. Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego nie mają obowiązku […]
10 czerwca 2020

Prośba o udzielenie informacji publicznej

Do pobrania: Prośba o udzielenie informacji publicznej Odpowiedź
14 maja 2020

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]
28 kwietnia 2020

Informacja – posiłek dla samotnego seniora

Gmina Miejska Głogów i Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podejmują kolejne, czwarte już wspólne działanie. Tym razem będzie to ciepły posiłek dla samotnego seniora. […]
24 marca 2020

Informacja – pomoc dla głuchoniemych seniorów

Więcej informacji pod poniższym linkiem: https://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/
24 marca 2020

KOMUNIKAT – Klienci Działu Pomocy Społecznej

KOMUNIKAT Klienci Działu Pomocy Społecznej       W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dostarczenie numeru rachunku konta bankowego w formie wydruku […]
24 marca 2020

KOMUNIKAT – Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i rosnącą liczbą zakażeń informujemy, że od kolejnego miesiąca tj. KWIECIEŃ […]
18 marca 2020

KOMUNIKAT – Dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych

KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu, a w sprawach pilnych prosimy […]
17 marca 2020

PREZYDENT MIASTA INFORMUJE

17 marca 2020

ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE

ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE Szanowni Państwo, informujemy, że na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.