16 marca 2021

8 marca 2021 r. Dzień Kobiet i Mężczyzn

    8 marca w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie panował uśmiech, słońce i radość z okazji obchodów Dnia Kobiet […]
22 lutego 2021

15.02.2021 r. Spotkanie walentynkowe

15.02.2021 r. Spotkanie walentynkowe „Nie szukaj pięknych kwiatów i róż, Lecz pięknych serc i dobrych dusz, Bo kochać i kochanym być. To […]
22 lutego 2021

Dzieci pamiętały o Seniorach DDP

Dzieci pamiętały o Seniorach DDP Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 […]
22 lutego 2021

21 stycznia 2021r. Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia: Dzień Babci i Dziadka 2021 Dnia 21 stycznia 2021r. Seniorzy w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie świętowali Dzień Babci i […]
19 stycznia 2021

23 grudzień 2020 r. Przekazanie paczek świątecznych Seniorom

23 grudzień 2020 r. Przekazanie paczek świątecznych Seniorom              Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu  nie spotkali się na wspólnej Wigilii z racji […]
1 września 2020

18.08.2020 r. Ukonstytuowanie się Rady Seniorów DDP

Rada Seniorów oficjalnie rozpoczęła nową kadencję. Pierwsze spotkanie członków nowej Rady Seniorów w Domu „Cicha Przystań” polegało na wyborach Przewodniczącego i osób […]
1 września 2020

14.08.2020 r. Wybory Rady Seniorów Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”

Dnia 14. Sierpnia odbyły się wybory do Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Po przywitaniu i odśpiewaniu hymnu DDP „Życie jest piękne” Pani […]
1 września 2020

13.08.2020 r. Dzień lewej ręki

W związku z obchodzonym Dniem Leworęcznych instruktorka terapii zajęciowej – Joanna Pawłowska przygotowała niezwykły warsztat łączący naukę, ćwiczenia i uśmiech. W zabawny […]
1 września 2020

12.08.2020 r. Dzień ogórka

Zachęceni świetną zabawą przy okazji Dnia Arbuza, postanowiliśmy zorganizować Dzień Ogórka. Kreatywność Seniorów ubarwiła spotkanie warsztatowe, którego materiałem i narzędziem pracy był […]
1 września 2020

12.08.2020 r. Spotkanie z Psychologiem

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wśród Seniorów spotkania z psychologiem. Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się z Panem Łukaszem Boguckim – […]
1 września 2020

11 i 14.08.2020 r. Makrama – uczymy się wyplatać z Julią Świętek

Julia Świętek ma 12 lat. Postanowiła nauczyć Seniorów sztuki wyplatania ze sznurka, czyli – makramy. Role życiowe nam się odwróciły. Seniorzy bardzo […]
1 września 2020

10.08.2020 r. Zebranie sprawozdawcze i wybór kandydatów do nowej Rady Seniorów Domu Dziennego Pobytu

Rada Seniorów DDP kadencji 2018-2020 w składzie: Halina Golimowska – przewodnicząca, Henryk Sokulski – sekretarz, Maria Szady, Jan Danielewski – członkowie Rady, […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup