22 stycznia 2019

„Skąd jesteś? Where are you from?”

„Skąd jesteś? Where are you from?” to tytuł wystawy fotograficznej prezentowanej we wnętrzach głogowskiego dworca PKP. Twórcami tej wystawy są Grażyna i […]
22 stycznia 2019

W Klubie Batalionowym

W Klubie Batalionowym odbył się XIX Głogowski Festiwal Szopek i Ozdób Świątecznych. Wszystkie prace dostarczone na konkurs można było obejrzeć na wystawie […]
22 stycznia 2019

Wystawa w Kolegiacie

Dnia 2 stycznia 2019 roku Seniorzy wybrali się do Kolegiaty obejrzeć wystawę widoków dawnego Głogowa autorstwa Hansa Joachima Gatzki. Hans Joachim Gatzka […]
22 stycznia 2019

Pożegnanie Roku 2018

Tradycyjnie w ostatni grudniowy dzień Seniorzy DDP żegnali stary 2018 rok. Pani Karina Taudul – Dyrektor MOPS złożyła życzenia Seniorom i pracownikom, […]
22 stycznia 2019

Spotkanie Wigilijne

W Domu Dziennego Pobytu odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne w którym udział wzięli Seniorzy oraz zaproszeni goście, wśród których byli: pan Wojciech […]
19 grudnia 2018

Mikołajkowy Turniej w Bingo

Dnia 6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej w Bingo dla Seniorów naszego Domu, a także zaprzyjaźnionych ośrodków. W spotkaniu uczestniczył również Mikołaj, […]
19 grudnia 2018

Dzień Seniora w Galerii Dworcowej

Dnia 30 listopada Dom Dziennego Pobytu wziął udział w obchodach Dnia Seniora, zorganizowanych w Galerii Dworcowej pod hasłem „Bezpieczeństwo i ekologia”. W […]
19 grudnia 2018

Andrzejki w DDP

Dnia 27 listopada w DDP odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Seniorzy wybrali osobę, która miała najciekawsze nakrycie głowy, a następnie skorzystali z usług […]
19 grudnia 2018

XV lat zespołu Los Emerytos

Zespół Los Emerytos świętował XV-lecie swojego istnienia.  Uroczystość odbyła się w auli Szkoły Muzycznej im. F. Liszta w Głogowie dnia 15 listopada […]
19 grudnia 2018

100 lat niepodległej

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Domu Dziennego Pobytu odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Specjalnie na tę okazję przygotowane […]
19 grudnia 2018

Spotkanie Zaduszkowe

Dnia 7 listopada 2018 roku wspominaliśmy osoby, których już z nami nie ma. W spotkaniu uczestniczyli księża z Parafii p.w. św. Alberta […]
19 grudnia 2018

Turnieje o Puchar

Każdego roku w miesiącu październiku w naszym Domu odbywają się turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Dziękujemy panu Rafaelowi Rokaszewiczowi za wsparcie […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.