21 grudnia 2017

Dogoterapia

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się w naszym Domu 15 listopada bieżącego roku. W naszej świetlicy gościliśmy panią Monikę Jasik ze Szkoły Przyjaciół […]
21 grudnia 2017

Spotkanie Zaduszkowe

  Dnia 8 listopada 2017 roku odbyło się Spotkanie Zaduszkowe w świetlicy naszego Domu. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy DDP oraz ksiądz Radosław […]
21 grudnia 2017

Na kręglach u sąsiadów

  Każdego roku Seniorzy biorą udział w turniejach w kręgle, organizowanych przez Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie oraz Dom Dziennego Pobytu […]
3 listopada 2017

Jesienny Koncert

„Bardzo wcześnie jest jesień. Coraz wcześniej słońce. Za jezioro z ołowiu w drżące spada trzciny. Dzień jest po to, by sennie płynęły […]
3 listopada 2017

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Kolejny raz wybraliśmy się na wykład do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem Seniorzy obejrzeli prezentację o pani Halinie Kunickiej, którą przygotowała pani […]
3 listopada 2017

Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa

Każdego roku w październiku nasz Dom organizuje Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Dziękujemy bardzo panu Prezydentowi za ten dar. Pierwszy Turniej […]
3 listopada 2017

Rozpoczęcie Miesiąca Seniora

Seniorzy znów świętują, a tym razem z okazji Miesiąca Seniora. Ten piękny miesiąc rozpoczęliśmy Mszą świętą w intencji Seniorów, którą odprawił ksiądz […]
3 listopada 2017

II Głogowska Biesiada Seniorów

Nasi Seniorzy bawili się 7 października 2017 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej. To już druga Biesiada dla głogowskich Seniorów pod Honorowym […]
2 października 2017

Korowód Historyczny

Seniorzy wzięli udział w Korowodzie Historycznym, który upamiętnia przybycie w 1502 r. do Głogowa Zygmunta Jagiellończyka. Wraz z młodzieżą i przedszkolakami przeszli […]
2 października 2017

Jubileusz XXXV – lecia DDP

Nasz Dom istnieje już 35 lat i w tym roku obchodził swój Jubileusz. Uroczystość odbyła się dnia 19 września 2017 roku w […]
2 października 2017

Święto Chleba

Dnia 24 sierpnia 2017 roku na terenie zielonym Domu Dziennego Pobytu odbyła się uroczystość Święta Chleba. Udział w tym spotkaniu wzięli przedstawiciele […]
2 października 2017

Seniorzy pomagają

 Seniorzy włączyli się w akcję zbierania nakrętek na rzecz chorych dzieci i pierwsze  zbiory zostały już przekazane.   Ideę zbierania nakrętek wprowadzili […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.