17 sierpnia 2017
Zadbajmy o urodę

Zadbajmy o urodę

Dnia 3 sierpnia 2017 roku gościliśmy w naszym Domu panią Annę Skalską – fryzjera – kolorystę. Pani Ania wygłosiła prelekcję o tym, […]
17 sierpnia 2017
Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Członkowie zespołu „Los Emerytos” otrzymali dyplomy na zakończenie „roku szkolnego”. Zespół ma teraz zasłużoną przerwę wakacyjną. Niedługo się ona jednak kończy, gdyż […]
16 sierpnia 2017
Wyjazd do Sławy

Wyjazd do Sławy

Dnia 19 lipca 2017 roku grupa Seniorów naszego Domu wraz z instruktorem terapii zajęciowej wybrała się do Sławy. Pogoda dopisała i można […]
16 lipca 2017
Gra w bule

Gra w bule

Dnia 13 lipca 2017 roku odbył się Turniej gry w bule w naszym Domu. Wzięli w nim udział podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu […]
5 lipca 2017
Spotkanie Integracyjne

Spotkanie Integracyjne

Dnia 27 czerwca 2017 roku na terenie zielonym przy Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Integracyjne. Wśród obecnych gości byli: Bożena Kowalczykowska […]
4 lipca 2017
Spotkanie z okazji Dnia Ojca

Spotkanie z okazji Dnia Ojca

Dzień Ojca, choć obchodzony nieco mniej hucznie niż Dzień Matki, jest równie ważnym i przyjemnym świętem. W Polsce świętujemy go 23 czerwca. […]
3 lipca 2017
Popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego

Popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego

Dnia 14 czerwca 2017 r. w świetlicy Domu Dziennego Pobytu, odbyło się spotkanie poświęcone poezji ks. Jana Twardowskiego. Seniorzy poznali życiorys i […]
2 lipca 2017
Zbiórka na Głogowskie Hospicjum

Zbiórka na Głogowskie Hospicjum

Podczas tegorocznych Dni Głogowa Seniorzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy na budowę hospicjum. Podopieczni włożyli całe swoje serce w przygotowanie rzeczy na […]
4 czerwca 2017
Dzień mamy

Dzień Matki

Z Matką związane są najpiękniejsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność […]
1 czerwca 2017
Jubileusz 90 lat

Jubileusz pani Wandzi

Pani Wandzia Kuflińska – nasza Seniorka obchodziła 90 – lecie swoich urodzin. Z tej wyjątkowej okazji świętowaliśmy w naszym Domu dnia 4 […]
1 czerwca 2017
Wyjazd wakacyjny

Wyjazd na wczasy

W dniach 15 – 21 maja 2017 roku grupa Seniorów Domu Dziennego Pobytu odpoczywała nad polskim morzem, w miejscowości Mrzeżyno. Pobyt poza […]
22 maja 2017
Kolorowanie

Antystresowe kolorowanie

Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Towarzyszy nam niemal codziennie. Istnieje wiele sposobów na radzenie sobie z nerwami. Ostatnio pojawiła się moda […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.