1 września 2020

07.08.2020 r. Spotkanie z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dnia 07.08.2020 r. gościliśmy w naszym Domu Panią Dyrektor PCPR Krystynę Piasecką-Olejniczak, która przedstawiła możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. […]
1 września 2020

06.08.2020 r. Dzień Arbuza

W Polsce 3 sierpnia jest obchodzony jako dzień arbuza, dlatego w naszym Domu postanowiliśmy uczcić ten dzień i zorganizowaliśmy dnia 6  sierpnia […]
1 września 2020

30.07.2020 r. Spotkanie z Radcą Prawnym

W ostatnim tygodniu lipca gościła w Domu Dziennego Pobytu  Pani Bernadetta Kulisch – Radca  Prawny MOPS w Głogowie, która bardzo szczegółowo przedstawiła […]
1 września 2020

29.07.2020 r. – wyjście do MOK w Głogowie na XIII wystawę Sztuki Nieprofesjonalnej Pracowni 45

Seniorzy wraz z kierownikiem Barbarą Mareńczak-Piechocką udali się do Centrum Kultury MOK, by obejrzeć wystawę prac uczestników Pracowni 45. Obrazy pokazane na […]
1 września 2020

28.07.2020 r. Spotkanie z przedstawicielkami Policji

We wtorek 28. lipca Seniorzy  Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w spotkaniu z  przedstawicielkami Powiatowej Komendy Policji: sierż. sztab. Moniką Ancygier-Szczepańską i Emilią […]
11 sierpnia 2020

21.07.2020r. Urodzinowe Party

21.07.2020r. Urodzinowe Party Tradycją Domu stała się organizacja spotkania pt. „URODZINOWE PARTY”. W lipcu Podopieczni świętowali swoje urodziny. W związku z nietypową […]
11 sierpnia 2020

20.07.2020r. Nowe technologie w przestrzeni publicznej nie są nam obce

20.07.2020r. Nowe technologie w przestrzeni publicznej nie są nam obce Smartfony nie służą już dziś tylko do dzwonienia i smsowania. Można już […]
11 sierpnia 2020

15.07.2020r. Zapoznanie z „Planem przywracania działalności merytorycznej Domu Dziennego Pobytu w Głogowie na 2020/2021 rok”.

15.07.2020r. Zapoznanie z „Planem przywracania działalności merytorycznej Domu Dziennego Pobytu w Głogowie na 2020/2021 rok”. 15 lipca odbyło się spotkanie Seniorów z […]
11 sierpnia 2020

14.07.2020r. Przegląd Piosenki Wakacyjnej

14.07.2020r. Przegląd Piosenki Wakacyjnej Ważną rolę w czasie przywracania działalności Domu odgrywają zajęcia integracyjne, których jedną z form jest wspólne biesiadowanie. Tym […]
11 sierpnia 2020

13.07.2020r. W zdrowym ciele zdrowy duch

13.07.2020r. W zdrowym ciele zdrowy duch Seniorzy po tak długiej przerwie z radością powrócili do codziennych zajęć rehabilitacyjnych  na świeżym powietrzu. W […]
10 lipca 2020

Seniorzy wrócili do aktywnych zajęć

Po trzech miesiącach izolacji Seniorzy uczęszczający do Domu Dziennego Pobytu Cicha Przystań od pierwszego lipca mogą wrócić do swojego drugiego domu. Korzystają […]
28 lutego 2020

24.02.2020r. – Wyjście Seniorów do kina

24 lutego 2020 roku Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” wraz z pracownikami udali się do kina „Cinema 3D” na film pt.: […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.