23 lipca 2019

18.07.2019r. – Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej

Grupa Seniorów naszego Domu wraz z panią Barbarą Mareńczak-Piechocką – Kierownikiem wzięła udział w Międzypokoleniowej Spartakiadzie Sportowej – Świętojańskie Powitanie Lata. Impreza […]
23 lipca 2019

16.07.2019r. – Występ zespołu „Los Emerytos”

Zespół „Los Emerytos” pod przewodnictwem pani Reginy Woźniak zaprezentował piosenki frywolne podczas koncertu dla swoich kolegów w Domu Dziennego Pobytu. Utwory wszystkim […]
23 lipca 2019

12.07.2019r. – Seniorzy na wycieczce

Grupa Seniorów wraz z Kierownikiem i instruktorem terapii zajęciowej zwiedziła Osadę Dziadoszan w Obiszowie. Obiszów to wioska położona w gminie Grębocice. Podczas […]
23 lipca 2019

11.07.2019r. – Zawody w Bule

Seniorzy naszego Domu zmierzyli się w grze w bule z Klubem Seniora „Dom nad Strumykiem”. Spotkanie odbyło się 11 lipca 2019 roku. […]
23 lipca 2019

Lipiec 2019r. – Siłownia pod chmurką

Nie brakuje chętnych Seniorów do ćwiczeń na naszej siłowni. Jeżeli jeszcze można liczyć na profesjonalną pomoc fizjoterapeuty, to jak można nie skorzystać? […]
23 lipca 2019

Lipiec 2019r. – Nowy Numer Głosu Seniora

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z kolejnym numerem naszej gazetki. Miłej lektury. Głos Seniora 4 2019
23 lipca 2019

26.06.2019r. – Spotkanie polsko-niemieckie

Seniorzy DDP oraz Klub Seniora „Dom nad Strumykiem” wraz z przedstawicielami wzięli udział w spotkaniu polsko-niemieckim w Eisenhuttenstadt. Była to kolejna okazja […]
27 czerwca 2019

19.06.2019r. – Dzień Ojca

23 czerwca w całej Polsce obchodzić będziemy Dzień Ojca. Święto, które jest wyrazem szacunku i wdzięczności wszystkim ojcom. W naszym Domu świętowaliśmy […]
21 czerwca 2019

Zabawa

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” uwielbiają się bawić. Dlatego kolejny raz w  naszej stołówce odbyła się zabawa taneczna przy zespole Konglomerat. […]
21 czerwca 2019

Wyjazd do Sławy

10 czerwca 2019 roku po raz drugi w tym roku Seniorzy wybrali się na wycieczkę nad jezioro do Sławy.  Pensjonariusze mieli możliwość […]
21 czerwca 2019

Urodziny Seniorów

Każdego miesiąca w świetlicy Domu Dziennego Pobytu odbywają się urodziny Seniorów. To ważny dzień dla Jubilatów, gdyż chcą spędzić ten czas z […]
21 czerwca 2019

Wykład w Bibliotece

4 czerwca 2019 roku odbył się ostatni przedwakacyjny wykład pt:”Karkonosze” przygotowany przez p. Elżbietę Tatyrżę. Krótka prezentacja multimedialna oraz film przeniósł Seniorów […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.