16 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODPISANIA UMOWY

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODPISANIA UMOWY Do pobranie: Treść ogłoszenia
15 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawę pieczywa i bułki tartej

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę pieczywa i bułki tartej w okresie od 01.01.2021r.  […]
11 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Zakup mebli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup mebli do pomieszczeń biurowych wraz z […]
10 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Wymiana instalacji wodnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pn. ,,Wymiana instalacji wodnej w budynku Miejskiego Ośrodka […]
7 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego […]
3 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawa papieru i materiałów biurowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawy papieru i materiałów biurowych w okresie od 01.01.2021r. do […]
1 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawa chemii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę chemii gospodarczej w okresie od stycznia 2021r. do 31.12.2021r. […]
1 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Usługi społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem  ofertowym  na usługi społeczne: Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku […]
27 listopada 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Usługi społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem  ofertowym  na usługi społeczne: Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku […]
26 listopada 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawa tonerów i tuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem  ofertowym  na: ,,Dostawę tonerów i tuszy w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. dla […]
24 listopada 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawę warzyw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę warzyw w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. dla Ośrodka […]
24 listopada 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – Dostawę pieczywa i bułki tartej

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę pieczywa i bułki tartej w okresie od 01.01.2021r.  […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.