30 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie koloni letnich dla dzieci

Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie koloni letnich nad morzem dla około 45 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” Do pobrania: Zapytanie ofertowe […]
2 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku MOPS

Przetarg nieograniczony – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku MOPS w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja […]
12 marca 2019

Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4”. Do pobrania: […]
14 lutego 2019

Plan zamówień na rok 2019

Plan zamówień na rok 2019
11 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Usługi pocztowe

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 4 w 2019 roku” […]
7 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawę papieru i materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na „Dostawę papieru i materiałów biurowych w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia […]
6 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

Zapytanie ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 28” Do […]
23 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa chemii gospodarczej

2018-11-23 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę chemii gospodarczej w okresie od stycznia 2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia […]
19 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – dostawa tonerów i tuszy

2018-11-19 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę tonerów i tuszy w okresie 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. […]
13 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – Ochronę fizyczną osób i mienia

Zapytanie ofertowe na „Ochronę fizyczna osób i mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 w 2019 roku.” […]
7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Zapytanie ofertowe na „Dostawy mleka i produktów mleczarskich w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa artykułów spożywczych i przypraw

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu w […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.