7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa warzyw

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę warzyw w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy […]
5 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa mięs

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie od 02.01.2019. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego […]
5 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa owoców i warzyw mrożonych

Zapytanie ofertowe na „Dostawy owoców i warzyw mrożonych w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
22 października 2018

Zapytanie ofertowe na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowym na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku […]
16 października 2018

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”

2018-10-16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]
10 października 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-10-10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
28 września 2018

Zapytanie ofertowe na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej”

28-09-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowym na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w […]
27 września 2018

Zapytaniem ofertowy na: ,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”

27-09-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowy na: ,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Głogowie” Do pobrania: […]
31 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

30-08-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowy na : ,,Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, […]
14 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”

2018-08-14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]
7 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-08-07 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
12 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-07-12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.