Podsumowanie Pazdziernikowych Senioraliów Zdrowy + Bezpieczny + Aktywny + Kreatywny, + Kulturalny =Senior

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Dnia 27 października 2022 roku odbyło się Podsumowanie Październikowych Senioraliów połączone z obchodami 40-lecia naszego Domu. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Wojciech Borecki- Z-ca Prezydenta Miasta Głogowa, Pani Karina Taudul – Dyrektor MOPS oraz Pani Danuta Ławrowska – była kierownik DDP. Spotkanie rozpoczęliśmy od wyświetlenia filmu promującego działalność ośrodka. Następnie po przywitaniu zaproszonych gości przez Panią Agnieszkę Dyk – Kierownika DDP wystąpił zespół Los Emerytos przy akompaniamencie Pani Katarzyny Czajkowskiej. Po udanym koncercie zaproszeni goście wzięli udział we wspólnym Quizie dotyczącym wiedzy o Domu Dziennego Pobytu. Uwieńczeniem Senioraliów było rozdanie uczestnikom Świadectw Wzorowego Seniora, a także upominków w postaci wieszaków i kart informacyjnych.

CZCIONKI
KONTRAST