ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020r., poz.433 ze zm.) MOPS w Głogowie wprowadził następujące ograniczenia:

Od 17 marca 2020r. (wtorku) do odwołania nastąpią ograniczenia w funkcjonowaniu MOPS polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługą interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

• W budynku MOPS znajduje się specjalny punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów. Klienci mogą składać także dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez MOPS sprawie. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 14.00.
• Pracownicy MOPS pracują w zmienionych godzinach pracy placówki. Godziny urzędowania MOPS-od 7.00- 18.00. Praca następuje w systemie zmianowym. Kasa czynna jest w godzinach 10.00-12.00 po uprzednim ustaleniu przez pracownika socjalnego odbioru świadczenia lub dokonania wpłaty.
• Rekomendowane jest, aby klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez MOPS kontaktowali się z pracownikami MOPS-u telefonicznie lub e-mailem od poniedziałku do piątku lub przesyłali korespondencję pocztą tradycyjną lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej MOPS w Głogowie.
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
• Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Głogowie.

CZCIONKI
KONTRAST