Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE

KONTAKT TELEFONICZNY

76 7276 - 500


FAX

76 7276 - 501


KONTAKT E-MAIL
poczta@mops.glogow.pl

ADRES URZĘDU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

Dyrektor ośrodka
Karina Taudul

Zastępca dyrektora
Sylwia Pańczyk

DANE KONTAKTOWE DOM DZIENNEGO POBYTU

KONTAKT TELEFONICZNY

76 7276 - 571


FAX

76 7276 - 570


KONTAKT E-MAIL
ddp@mops.glogow.pl

ADRES URZĘDU
Dom Dziennego Pobytu "Cicha Przystań"
ul. Słowiańska 28, 67-200 Głogów

Kierownik
Agnieszka Dyk

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ZESPOŁÓW

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Gł. księgowa - KAROLINA MŁYNARCZYK 76 7276 - 502

Z-ca gł. księgowej - ANNA KWOLEK 76 7276 - 502

Księgowość, płace, kasa 76 7276 - 504, - 505, - 506

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Koordynator - EWA CZYŻ 76 7276 - 552

Dz. pom. społ. - 76 7276 - 521, - 519

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik - PIOTR SZPONAR 76 7276 - 550

Administracja - 76 7276 - 551

Kadry - 76 7276 - 553

Biuro podawcze - 76 7276 - 500

Radca prawny - 76 7276 - 554

Informatycy - 76 7276 - 555

RODO - 76 7276 - 526

BHP - 76 7276 - 524

ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ

Koordynator - Justyna Baczyńska 76 7276 - 534

ZI - 76 7276 - 533, 883 130 650, 76 7276 - 523

TERENOWE ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ

Koordynator - ANNA WALCZAK, KAROLINA BŁASZAK 76 7276 - 535

Pracownik socjalny - 76 7276 - 528, - 541, - 556, - 537

Lista pracowników socjalnych wraz z rejonami działania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ZESPÓŁ DS. WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO (usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS)

Koordynator (usługi opiekuńcze) - Wioletta Siennicka 76 7276 - 527

Pracownik socjalny - 76 7276 - 522, -514

Koordynator (DPS) - MARZENA ŚLIWIŃSKA 76 7276 - 527

Pracownik socjalny - 76 7276 - 529, - 536, - 522, - 514

ZESPÓŁ DS.RODZINY I DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Koordynator - EWELINA NOWAK 76 7276 - 557

Pracownik socjalny - 76 7276 - 530

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik - MIRELA PROCANYN 76 7276 - 510

Z-ca. kierownika - AGNIESZKA KUPCZYŃSKA 76 7276 - 512

Dz. św. rodz. - 76 7276 - 511, - 512, - 503

Dz. św. rodz. - WINDYKACJA - 76 7276 - 513

Biuro obsługi klienta - 76 7276 - 515, 516, 517, 539

MAPA DOJAZDOWA

 
Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup