Agnieszka Woźniak

Jesteś tutaj:
Na rysunku widoczna jest tarcza z domkiem w środku.
Ogłoszenie. Dodatek osłonowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024r. należy składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jednocześnie informujemy, że o wypłatę dodatku osłonowego mogą ubiegać się osoby będące w gospodarstwie domowym spełniające niżej wymienione kryteria. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Wszystkie wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostaną bez rozpatrzenia. Dodatek osłonowy…

Read article
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus”

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus” 12 lipca 2023r. w Parafii pw Św. Mikołaja w Głogowie będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w godzinach od 8.00 do 12.00.

Read article
Na zdjęciu widoczna jest duża przestrzenna sala. Na środku zdjęcia została ujęta grupa 9 osób siedzących na krzesłach wśród, których znajdują się zarówno mężczyźni jak i kobiety pochylone nad kartkami. Na pierwszym planie znajduje się stół, na którym są widoczne broszury informacyjne.
Warsztaty dla Rodziców

Od dnia 31 stycznia 2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa organizuje warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach projektu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program obejmuje cykl 10 trzygodzinnych spotkań edukacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

Read article