Grzegorz Durczak

Jesteś tutaj:
Plakat grupy wsparcia ZROZUMIEĆ W górnej części plakatu, na jego środku widnieje napis o treści: „Dla nas nie ma barier językowych! Jeżeli jesteś osobą Głuchoniemą albo Słabosłyszącą”. Poniżej pogrubioną czcionką widnieje napis „Grupa wsparcia”. W centralnej części plakatu jest ułożony napis w alfabecie języka migowego nazwa grupy „ZROZUMIEĆ” oraz znajduje się obrazek na którym widać dwóch mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie ma jasne włosy, ręce ma włożone do spodni i stoi bokiem do drugiego mężczyzny. Po prawej stronie mężczyzna ma ciemne włosy, zwrócony jest przodem do swojego rozmówcy, mówi. Pod obrazkiem jest napis – „Zaprasza na zajęcia”. Na dole plakatu jest informacja o treści : „W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, kontakt – Monika Stasiuk, sms – 8885-805-365”.
Grupa wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć”

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z terenu Głogowa oraz okolicznych gmin w 2011r. zawiązana została grupa wsparcia. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących.  Zajęcia odbywają się cyklicznie,   raz w miesiącu,  przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji…

Read article
Informacja o wnioskach 500+

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+  Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+ na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na…

Read article