Dyrektor ośrodka

mgr Karina Taudul

Zastępca dyrektora

mgr Sylwia Pańczyk

Dział Finansowo – Księgowy

Główny księgowy

mgr Karolina Młynarczyk,

tel. (76) 7276-502

Zastępca głównego księgowego

mgr Anna Kwolek,

tel. (76) 7276-502

Dział Pomocy Społecznej

Zastępca dyrektora

mgr Sylwia Pańczyk,

tel. (76) 7276-500

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik

mgr Agnieszka Kupczyńska,

tel. (76) 7276-510

Zastępca kierownika

Anna Musiał,

tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik

inż. Piotr Szponar,

tel. (76) 7276-550

Dom Dziennego Pobytu ul. Słowiańska 28

Kierownik 

mgr inż. Anna Wiszniewska

tel.(76) 7276-570

tel.(76) 7276-571