Drzwi otwarte dla rodzin i osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz borykających się z problemem uzależnień

DNI OTWARTE DLA RODZIN I OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE wychodzi naprzeciw mieszkańcom Głogowa i ogłasza: Każdy ostatni wtorek miesiąca w roku 2023 będzie szczególnym dniem - otwartym na potrzeby i problemy naszych mieszkańców związane z przemocą domową i wszelkimi uzależnieniami. W siedzibie MOPS (Głogów, ul. Sikorskiego 4) w godzinach od 15.00 do 18.00 będą dla Państwa dyżurować specjaliści w tym zakresie, tj. - pracownicy socjalni (pedagodzy) i zapraszani eksperci (w zależności od zapotrzebowania). Każdy, kto w tym czasie zgłosi się do MOPS, otrzyma wiarygodną informację na temat procedur postępowania w przypadku przemocy domowej, jak również w zakresie pomocy osobom uzależnionym i objęty zostanie fachowym wsparciem. Szczegółowych informacji na temat akcji udziela się w dni robocze pod nr telefonów: 76 7276523, 76 7276533 i 76 7276534 Pomoc udzielana jest bezpłatnie.