Jesteś tutaj:

Dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można było składać w okresie od dnia 4 stycznia 2022 do dnia 31 października 2022r.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. wprowadzono
dodatek osłonowy, który ma pomóc w zapłacie wysokich rachunków za
energię oraz towary w sklepach.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym,
które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 111 ze zm.), nieprzekraczające:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku osłonowego, w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wynosi:

  • 400 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł rocznie dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł rocznie dla 4-5 osobowego i
  • 1150 zł rocznie dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Podwyższony dodatek – od 500 do 1.437,50 zł rocznie
– zaplanowano dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem
energetycznym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa, piec kaflowy zasilane na węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznany dodatek będzie przekazywany w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę,
co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po
przekroczeniu kryterium dochodowego,     a kwota dodatku będzie
pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków
osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego
nie będzie wypłacana.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania
decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację
bezpośrednio w MOPS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1)

Klauzula RODO (format PDF)