14 czerwca w Ośrodku Archeologiczno-Numizmatycznym przy ul. Portowej 1c  w Głogowie nasi Seniorzy wzięli udział w tzw. „Warsztatach konserwatora”. Podczas spotkania z pracownikami Muzeum podopieczni zapoznali się z pracą konserwatora zabytków oraz z metodami badawczymi. W czasie wizyty uczestnicy warsztatów  mieli okazję porozmawiać m.in. o skarbach wykopanych na terenie Głogowa oraz namacalnie zapoznać się z różnymi eksponatami, które nie są jeszcze dostępne jako ekspozycje muzealne.

Fotografia przedstawia seniorów, którzy słuchają na czym polega praca konserwatora zabytków.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry