Grupa wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć”

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z terenu Głogowa oraz okolicznych gmin w 2011r. zawiązana została grupa wsparcia.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie,   raz w miesiącu,  przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji uczestników zajęć poprzez doskonalenie umiejętności społecznych oraz propagowanie  ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Ważnym rezultatem spotkań jest wymiana doświadczeń, podtrzymywanie więzi społecznych a także integracja  uczestników grupy wsparcia.

Kolejne spotkanie jest zaplanowane na dzień 27.07.2023r. godz. 17.00. Miejsce spotkania „ Przystań Marina Głogów”. W planach rejs statkiem po Odrze.

Kontakt z osobą prowadzącą  – Moniką Stasiuk możliwy jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 9.30 lub od 13.30 – 15.00, pokój nr 1 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 885-805-365 (sms).