Grupa wsparcia zaprasza

Plakat grupy wsparcia ZROZUMIEĆ W górnej części plakatu, na jego środku widnieje napis o treści: „Dla nas nie ma barier językowych! Jeżeli jesteś osobą Głuchoniemą albo Słabosłyszącą”. Poniżej pogrubioną czcionką widnieje napis „Grupa wsparcia”. W centralnej części plakatu jest ułożony napis w alfabecie języka migowego nazwa grupy „ZROZUMIEĆ” oraz znajduje się obrazek na którym widać dwóch mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie ma jasne włosy, ręce ma włożone do spodni i stoi bokiem do drugiego mężczyzny. Po prawej stronie mężczyzna ma ciemne włosy, zwrócony jest przodem do swojego rozmówcy, mówi. Pod obrazkiem jest napis – „Zaprasza na zajęcia”. Na dole plakatu jest informacja o treści : „W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, kontakt – Monika Stasiuk, sms – 8885-805-365”.