Współczesny świat nie jest wolny od zagrożeń i niekorzystnych zjawisk społecznych. Najlepszą bronią wobec przemocy i niebezpieczeństw dnia codziennego jest edukacja i wiedza na ich temat.

W dniu 18.04.2024r. podczas spotkania grupy wsparcia „Zrozumieć” dla osób Głuchoniemych i Słabosłyszących, opiekunka grupy Monika Stasiuk wykorzystując prezentację multimedialną tłumaczoną na PJM wyjaśniła czym jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje i formy. Zachęciła zgromadzonych do odważnego korzystania z możliwości, jakie daje prawo – dla ochrony siebie i innych osób.

Kolejne spotkanie grupy zaplanowano na dzień 16.05.2024r.
Miejsce spotkania – siedziba Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” ul. Słowiańska 28 w godzinach od 16.00 do 18.00.

Chętne osoby do udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z osobą prowadzącą spotkania – Moniką Stasiuk – Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych w MOPS, pokój nr 1 lub sms-owo pod numerem telefonu 885-805-365, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.30 lub od 13.30 do 15.00

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, JEŻELI:
WIDZISZ PRZEMOC WOBEC DZIECKA W MIEJSCU PUBLICZNYM:
• nie odwracaj wzroku
• nawiąż kontakt
• powiedz co cię niepokoi

DOŚWIADCZASZ BĄDŹ JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB WIESZ O:
• Przemocy fizycznej
• Przemocy psychicznej
• Przemocy seksualnej
• Przemocy ekonomicznej
• Zaniedbywaniu

NIE SKRYWAJ TEGO! MOŻESZ LICZYĆ NA WSPARCIE RÓŻNYCH INSTYTUCJI TYLKO ZADZWOŃ !!!
•800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

• Prokuratura w Głogowie – ul. Henryka Sienkiewicza 1, tel. 76 727 15 00

• Sąd Rodzinny w Głogowie – ul. Stanisława Kutrzeby 2, tel. 76 754 52 11

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie – ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, tel. 76 727 65 00

• Niebieska linia: 801 120 002
niebieskalinia@niebieskalinia.info Możesz zrobić to anonimowo – telefonicznie lub pisemnie.
•116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu) lub strona: 116111.pl gdzie można skontaktować się pisemnie.

WIDZISZ ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA POWIADOM NATYCHMIAST POLICJĘ:
• Komenda Powiatowa Policji w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 17 tel. 997 lub 112


Opis zdjęcia:

Zdjęcie przedstawia 8 osób, które siedzą przy prostokątnym stole, na którym znajdują się różnokolorowe ulotki oraz laptop.
Zdjęcie przedstawia również białą ścianę na której wisi okrągły, duży zegar. Po lewej i prawej stronie sali znajdują się okna z zielonymi zasłonami.

 

Zdjęcie przedstawia 8 osób, które siedzą przy prostokątnym stole, na którym znajdują się różnokolorowe ulotki oraz laptop. Zdjęcie przedstawia również białą ścianę na której wisi okrągły, duży zegar. Po lewej i prawej stronie sali znajdują się okna z zielonymi zasłonami

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry