Informacja o programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, iż w związku z uzyskanymi przez Gminę Miejską Głogów środkami finansowymi na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie.
Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa wyposażonych m.in. w następujące funkcje:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy tj. centrum alarmowego, w którym przez całą dobę dyżurują ratownicy medyczni. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor centrum podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać pogotowie ratunkowe.
Pierwszeństwo do udziału w Programie mają seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, samotni, niepełnosprawni w wysokim stopniu niesamodzielni.
Program realizowany będzie do 31.12.2023r.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny
Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego w MOPS w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4 w terminie od 29.06.2023r. do 14.07.2023 r.
Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie MOPS w Głogowie pokój nr 4 oraz na stronie internetowej MOPS w Głogowie w zakładce aktualności. Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do Programu.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Głogowa zainteresowanych udziałem w Programie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
Informacji na temat Programu udzielamy pod nr tel.76 727 65 14
W A Ż N E !!! Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy korpus seniora