Ogłoszenie. Dodatek osłonowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024r. należy składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.


Jednocześnie informujemy, że o wypłatę dodatku osłonowego mogą ubiegać się osoby będące w gospodarstwie domowym spełniające niżej wymienione kryteria. Dodatek wypłacany jest jednorazowo.


Wszystkie wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostaną bez rozpatrzenia.


Dodatek osłonowy jest wsparciem dla rodzin, których dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza przeciętnego miesięcznego dochodu w kwocie 2100 zł. Natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 złotych na osobę w gospodarstwie domowym.


Przy rozpatrywaniu wniosku bierzemy pod uwagę dochód z 2022 roku.