„Nie można niczym rządzić,
jeśli człowiek nie nauczy się rządzenia samym sobą”
Kard. Stefan Wyszyński

Jasne czytelne określanie swoich granic sprzyja budowaniu dobrych relacji z ludźmi. Osoba pozbawiona granic jest także niewrażliwa na granice innych i nieświadoma ich istnienia. Można być rodzicem pełnym ciepła i troski, godnym zaufania, a jednocześnie wyznaczającym zasady i ograniczenia. Taki rodzic traktuje swoje dziecko podmiotowo, szanuje jego uczucia i potrzeby. Zadaniem rodziców jest ustalanie zasad i pilnowanie ich przestrzegania.
Zasady są bardzo potrzebne w życiu każdego dziecka, ponieważ nadają życiu czytelną strukturę. Rodzic, który jasno i czytelnie określa granice, tym samym zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa.
Jeżeli rodzic ma trudność ze stawianiem granic swojemu dziecku, wynika to między innymi z jego własnych kłopotów z określeniem własnych granic.
W dniu 21.05.2024r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Głogowie odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone tematyce stawiania granic.
Realizowany program obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4
pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące w okręgu, pochylone nad kartkami.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry