Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

23 lipca 2024r. o godz. 14:00, w auli Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Klemensa Hofbauera w Głogowie będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027, Podprogram 2023”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.