Projekt społeczny z udziałem naszych Seniorów

 

23 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu społecznego Zwolnieni z Teorii „GENS BOND”, na którym  gościliśmy Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza. Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych wręczyła Seniorom dyplomy oraz podziękowania  za udział w zorganizowanych licznych zajęciach. Międzypokoleniowe spotkania „Gens Bond” – więź/łączenie pokoleń) na długo pozostaną w pamięci zarówno Seniorów jak i młodzieży.

Fotografia przedstawia Prezydenta Rafaela Rokaszewicza, młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych i p. Kierownik DDP oraz siedzących Seniorów. P. Kierownik Domu składa podziękowania młodzieży za przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Gens Bond”

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]