Jesteś tutaj:

Projekty socjalne MOPS

„Szkoła dla Rodziców”

Ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych.

„Zobacz, usłysz”

Spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne.

„Zrozumieć rodzinę”

Dla osób z trudnościami w relacjach małżeńskich/partnerskich.

„W kręgu kobiet”

Spotkania psychoedukacyjne dla kobiet doznających przemocy.

”Szczęśliwy w swoim domu"

Dla osób pragnących rozwinąć umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

„ABC Rodzinnych finansów”

Dla osób pragnących podnieść umiejętności zarządzania budżetem domowym.

Zdjęcie na którym są seniorzy - Głogowska Rada Seniorów
informacja graficzna o szczepieniu - Szczepimy się

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

tel. 76 7276-500 / fax 76 7276-501

poczta@mops.glogow.pl

Formularz kontaktowy

Dyrektor ośrodka

mgr Karina Taudul

Zastępca dyrektora

mgr Sylwia Pańczyk

Dział Finansowo – Księgowy

Główny księgowy – mgr Karolina Młynarczyk,

tel. (76) 7276-502

Zastępca głównego księgowego – mgr Anna Kwolek,

tel. (76) 7276-502

Dział Pomocy Społecznej

Zastępca dyrektora – mgr Sylwia Pańczyk,

tel. (76) 7276-500

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik – mgr Mirela Procanyn,

tel. (76) 7276-510

Zastępca kierownika – mgr Agnieszka Kupczyńska,

tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik – inż. Piotr Szponar,

tel. (76) 7276-550

Dom Dziennego Pobytu ul. Słowiańska 28

Kierownik – mgr Agnieszka Dyk,

tel.(76) 7276-570

tel.(76) 7276-571