Przesiewowe badania ryzyka upadku

 

 

Dnia 3 marca gościliśmy dr hab.  Mariana Marcinkowskiego wraz ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Celem spotkania było  badanie ryzyka upadków i zachwiania równowagi Seniorów Domu Dziennego Pobytu za pomocą platformy stabilometrycznej.  Chętne osoby stawały z otwartymi, a następnie z zamkniętymi oczami na platformie przypominającej z wyglądu wagę łazienkową, która badała równowagę oraz wychylenia ciała osoby badanej w pozycji stojącej.  Niektóre osoby z powodu zbyt dużego ryzyka upadku nie dokończyły badania. Natomiast osoby które ukończyły badanie diagnozowane były w skali od 0-10 (tj. „0”  to niski stopień ryzyka, a „10” bardzo duży, nadający się do konsultacji z neurologiem).  Dziękujemy Panu dr hab. Marianowi Marcinkowskiemu za przeprowadzenie bezpłatnych badań w naszym Ośrodku.

 

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]