W dniu 07.05.2024r.  w tutejszym Ośrodku rozpoczęły się szkolenia  z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych organizowane w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Zajęcia Szkoły realizowane są metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych technik, takich jak drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń.
Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie;
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami.
Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień.
Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

  Realizator programu Ewelina Nowak

 

Dzieci  uczą się więcej z tego kim jesteś

niż   z tego czego uczysz

 

Zdjęcie przedstawia dłonie ułożone w okręgu.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry