Spotkanie na PWSZ

Dnia 31 marca 2023 roku Seniorzy Domu Dziennego Pobytu wzięli udział w dniach otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Studenci i dydaktycy instytutów: Humanistycznego i Medycznego przygotowali wiele interesujących form spotkań z uczestnikami. Seniorzy mogli zobaczyć nowoczesne centrum, w którym urządzonych jest kilka pomieszczeń na wzór sal szpitalnych. Są w nich również fantomy, „pacjenci”, którzy zaprogramowani na daną chorobę reagują płaczem lub przyspieszonym oddechem. Studenci mają do dyspozycji symulatory pacjentów w różnym wieku od noworodka po dorosłych. Wyposażenie sal i fantomy zrobiły na Seniorach bardzo duże wrażenie, choć sami przyznali, że kierunek pielęgniarstwa to ciężki kawałek chleba

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]