Szkoła dla rodziców

W dniu 20.12.2022r. zakończył się kolejny cykl spotkań realizowanych w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców”. Jest to ogólnopolski program profilaktyczny ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Realizacja programu „Szkoły dla Rodziców” obejmowała cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza już dzisiaj do zapisów na kolejne warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Chętne osoby prosimy o kontakt osobisty z koordynatorem projektu Eweliną Nowak pokój nr 2 lub pod numerem telefonu – 76 727 65 557 lub 885-805-352 w godzinach od 7.00 do 15.00