Warsztaty "Szkoła dla Rodziców"

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.”  Janusz Korczak

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Głogowie we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Jest to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego i wspomaganie jej rozwoju poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców.

Program  obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

ul. Sikorskiego 4

pokój nr 2 , tel. 767276557  lub 885 805 352

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]