Wernisaż

W dniu 18.05.2023r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wernisażu i wystawie „Dziedzictwo kulturowe szlachty ziemi głogowskiej” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie grupy wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć” wspólnie z opiekunem Panią Moniką Stasiuk oraz  przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w osobie dyrektora Ośrodka Panią Kariną Taudul  i  Panią Eweliną Nowak.

 

Na kilkunastu planszach mogliśmy zobaczyć  historię oraz stan obecny siedemnastu dawnych siedzib szlacheckich z  miejscowości: Bądzów, Białołęka, Borek, Brzeg Głogowski, Czerna, Dankowice, Droglowice, Glinica, Jerzmanowa, Kamiona, Kotla, Leszkowice, Łagoszów Mały, Maniów, Mileszyn, Szczepów i Żukowice.

 

Ponadto mogliśmy zobaczyć zabytki ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Miejskiego w Nowej Soli oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

 

Wystawa „Dziedzictwo kulturowe szlachty ziemi głogowskiej” jest częścią przedsięwzięcia grantowego „Muzeum na wyciągniecie ręki”, realizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”. Jego celem jest umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, proponowanych przez Muzeum szerszej grupie odbiorców, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami. Ekspozycja przygotowana została zgodnie z zasadami dostępności.

 

Wszystkie wystąpienia podczas otwarcia wystawy tłumaczone były na Polski Język Migowy.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]