21 maja 2024r. w Domu Dziennego Pobytu odbyły się wybory do Głogowskiej Rady Seniorów IV kadencji. Wśród kandydatów znalazły się dwie osoby: Wanda Jankowska i Róża Ciesielska. Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Głogowa, a jej rolą jest integrowanie środowiska senioralnego w mieście. W skład Rady wchodzą przedstawiciele głogowskich Klubów oraz instytucji działających na rzecz najstarszych mieszkańców naszego miasta. Seniorzy z DDP wybrali Panią Różę. Liczymy, że będzie naszym głosem
w sprawie najdojrzalszej grupy społecznej miasta. Nasza kandydatka to elokwentna, taktowna i wrażliwa osoba – trzymamy za nią kciuki 🙂

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry