Zachęcamy dzieci do samodzielności
W dniu 29.08.2023r. odbyły się  kolejne warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych realizowane w ramach  programu  „Szkoła dla Rodziców

i Wychowawców”. Temat  spotkania który dotyczył zachęcania dzieci do samodzielności wywołał burzliwą  dyskusję. Rodzice uczestniczący w zajęciach zgodnie przyznali, że stałe wyręczanie dzieci przez opiekunów czyni je nieporadnymi i doprowadza  do:

·        zależności od drugiego człowieka,

·        braku umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi,

·        unikania odpowiedzialności za swoje zachowania,

·        problemów z poczuciem własnej wartości,

·        nerwicy, fobii, stanów lękowych, depresji.

Nie stwarzając  i nie dając okazji dzieciom do bycia samodzielnym wyrządzamy im krzywdę, bo kiedyś przecież będą musiały samodzielnie podejmować decyzje

i rozwiązywać swoje problemy. Niestety często potrzeba kontroli i zawłaszczania jest silniejsza niż szacunek do drugiego człowieka, jego granic i potrzeb.

 

Okazuje się , że nadopiekuńczość rodziców nie jest problemem wyłącznie małych dzieci. Dorośli ludzie wychowani przez nadopiekuńczych rodziców nadal mogą być na etapie rozwoju psychicznego nastolatka. Trudno jest im wtedy usamodzielnić się i brać odpowiedzialność za swoje życie.

Najlepsze, więc  co może rodzic podarować swojemu dziecku, to świadome wychowanie i pozwolenie na doświadczanie życia  oraz prawa do bycia sobą.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

Tel. 76 72 76 557, 885 805 352

Koordynator programu Ewelina Nowak

Na zdjęciu widzimy dwoje uśmiechniętych dzieci, chłopca i dziewczynkę. Chłopiec trzyma w ręku pęczek marchwi a dziewczynka trzyma taczkę z różnymi warzywami.

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]