Zobacz, usłysz

Warsztaty edukacyjne pt. „Zobacz, usłysz”

Okres dojrzewania może stanowić trudny czas zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Z naszych doświadczeń zawodowych i obserwacji wynika, że  ta problematyka nie jest obca wielu rodzicom. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci w wieku dorastania zapraszamy na cykl spotkań psychoedukacyjnych w MOPS w Głogowie. Edycja obejmuje 4 spotkania,   po 2 godziny każde, których realizacja odbędzie się w listopadzie i grudniu 2022r. Celem spotkań jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz poszerzenie świadomości na temat trudności związanych z przebiegiem etapu rozwojowego, jakim jest okres dojrzewania.

Tematyka zajęć obejmuje:

-Zachowania opozycyjno-buntownicze dzieci i młodzieży.

-Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

-Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

-Rodzina w sytuacji kryzysu.

Osoba prowadząca:  Aurelia Plichta

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt pod nr tel. 76/7276530, 885805361, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.