31 maja 2021

Informacja

Dnia 04.06.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zamknięty
12 marca 2021

Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (poprzez portal EMPATIA, PUE ZUS, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA) WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE 500+ NA […]
5 marca 2021

Ważna informacja

UWAGA !!! OD DNIA 01 KWIETNIA 2021r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022
3 lutego 2021

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

18 stycznia 2021

Ważna informacja

UWAGA!!! KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych Od 1 lutego 2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy […]
23 grudnia 2020

Informacja

Dnia 24.12.2020r. (wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zamknięty
23 grudnia 2020

Wesołych świąt

24 listopada 2020

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

6 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną Zakres działań: – wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym […]
4 listopada 2020

Ważna informacja

UWAGA !!! OD DNIA 04 LISTOPADA 2020r. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM I ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW Sprawy można załatwić […]
4 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób doświadczających przemocy.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób doświadczających przemocy. Zakres pomocy: Kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, którzy udzielą informacji o bezpłatnej […]
4 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób powyżej 70 roku życia

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób powyżej 70 roku życia Program Wspieraj Seniora dedykowany jest osobom starszym, którzy zdecydują się […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup