31 maja 2021

Informacja

Dnia 04.06.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zamknięty
27 maja 2021

Wydawanie żywniości

16 czerwca 2021r. w Parafii pw. Św. Mikołaja w Głogowie będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”, […]
12 marca 2021

Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (poprzez portal EMPATIA, PUE ZUS, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA) WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE 500+ NA […]
5 marca 2021

Ważna informacja

UWAGA !!! OD DNIA 01 KWIETNIA 2021r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022
3 lutego 2021

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

18 stycznia 2021

Ważna informacja

UWAGA!!! KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych Od 1 lutego 2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy […]
23 grudnia 2020

Informacja

Dnia 24.12.2020r. (wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zamknięty
23 grudnia 2020

Wesołych świąt

24 listopada 2020

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

6 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną Zakres działań: – wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym […]
4 listopada 2020

Ważna informacja

UWAGA !!! OD DNIA 04 LISTOPADA 2020r. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM I ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW Sprawy można załatwić […]
4 listopada 2020

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób doświadczających przemocy.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób doświadczających przemocy. Zakres pomocy: Kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, którzy udzielą informacji o bezpłatnej […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.