Korpus Wsparcia Seniorów

Obrazek przestawia logo Głogowa, logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2023 ROK.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI CELOWEJ

BUDŻETU PAŃSTWA.

Obrazek przestawia logo oraz napis "wspieraj seniora"


Gmina Miejska Głogów przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w zakresie realizacji Modułu II.

Dofinansowanie – 35.616,00 zł

Całkowita wartość zadania – 44.520,00 zł

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest skierowany do mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane  w programie obszary a także wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany w dwóch modułach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przystąpił do realizacji Modułu II


Moduł II – to tzw. „opieka na odległość”. Potrzebujący seniorzy zostaną wyposażeni w opaskę bezpieczeństwa, połączoną z usługą operatora. W przypadku nagłej, trudnej sytuacji lub zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce, umożliwi połączenie z dyspozytorem i udzielenie szybkiej pomocy.